Στοιχεία Επικοινωνίας
26510 28029, 22109 | ekinigom@gmail.com

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» για την υλοποίηση του έργου: «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙΔΙΑ». Αντικείμενο του έργου είναι και η δημιουργία ενός Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Κέντρου στους Λιγγιάδες Ιωαννίνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.