ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ
(από τον ιδιώτη κτηνίατρο)
ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
(ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΕΦΑΛΗ / ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ)
ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ (ΥΠΟΓΝΑΘΙΟ)ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ (ΥΠΟΓΝΑΘΙΟ)
ΑΜΥΓΔΑΛΕΣΑΜΥΓΔΑΛΕΣ
%CE%A7%CE%9F%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A3 %CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%99%CE%9F %CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%A6%CE%9F%CE%93%CE%91%CE%93%CE%93%CE%9B%CE%99%CE%9F %CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%93%CE%94%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3 1 - Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου%CE%A7%CE%9F%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A3 %CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%99%CE%9F %CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%A6%CE%9F%CE%93%CE%91%CE%93%CE%93%CE%9B%CE%99%CE%9F %CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%93%CE%94%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3 2 - Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

Τελευταία Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/12/2022

Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία, με την υποβολή μηνύσεων και τον σχηματισμό δικογραφίας,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/12/2022

Με τον πλέον επίσημο τρόπο, η ελληνική Πολιτεία, μέσω του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/11/2022

Συνεχής και αδιάλειπτη είναι η παρουσία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου στα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/11/2022

Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός ατόμου που έκανε χρήση ηχομιμητικής συσκευής κατά τη διάρκεια άσκησης