Προφίλ

Η θηροφύλαξη αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την προστασία της άγριας πανίδας που εντάσσεται στη φυσική μας κληρονομιά και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. H διαπιστωθείσα απουσία ουσιαστικής θηροφύλαξης από το Δημόσιο, μαζί με την ανάγκη εξασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος ώθησαν τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας στην πρόσληψη φυλάκων θήρας.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις για μια ακόμη φορά βοηθούν με καθόλα νόμιμες ενέργειες το κράτος, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες κυνηγοί με αποκλειστικά δικούς τους πόρους και δαπάνες προστατεύουν το περιβάλλον χρηματοδοτώντας τη λειτουργία του σώματος της Θηροφυλακής.

Η παρουσία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην ύπαιθρο από το 2000 και έπειτα επιτελεί πέρα από κατασταλτικό και ένα πολύ σοβαρό προληπτικό έργο κατά της λαθροθηρίας, όπως αποδεικνύεται και από τη συνεχή μείωση των παραβάσεων στην πορεία των ετών.

Το έργο της Θηροφυλακής είναι πολυδιάστατο, αλλά οι βασικοί του πυλώνες είναι οι εξής:

  • Προλαμβάνει και καταστέλλει τη λαθροθηρία εφαρμόζοντας τους νόμους που διέπουν τη θηρευτική δραστηριότητα.
  • Συνδράμει ενεργά στην υλοποίηση των φιλοθηραματικών έργων και των έργων βελτίωσης βιοτόπων καθώς και στην υλοποίηση των επιστημονικών προγραμμάτων που εκπονεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις
  • Υποστηρίζει εθελοντικά την πολιτεία κατά την εκδήλωση άσχημων καιρικών φαινομένων, θεομηνιών, πυρκαγιών, πυροπροστασίας κ.λπ.

Οι Θηροφύλακες λειτουργούν σύμφωνα με το αρθρ. 267 §3 του 86/69 το οποίο τους δίνει τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες των δασοφυλάκων του Δημοσίου. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η τελευταία Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αριθ. Πρωτ. 5128/10 της 3-03-2011, ορίζει με τρόπο σαφή ότι οι θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων «….ασκούν πλήρως όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Δασικό Κώδικα    και στους μεταγενέστερους μεταρρυθμιστικούς αυτού νόμους για δασικούς υπαλλήλους και έχουν ως αντικείμενο την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων περί θήρας, περιβαλλόμενοι για το σκοπό αυτό με την ιδιότητα του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου.».

Στα χρόνια λειτουργίας της Θηροφυλακής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.000.000 έλεγχοι και έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 18.000 παραβάσεις του Δασικού Κώδικα, για τις οποίες τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (μηνύσεις – κατασχέσεις παρανόμων μέσων κ.τ.λ.) από το Νόμο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται περίτρανα σε όλους ότι η προστασία του Περιβάλλοντος, με έργα όχι με λόγια, είναι έργο των κυνηγών μέσω των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Η Θηροφυλακή μας αποτελεί την αιχμή του δόρατος των Κυνηγετικών Οργανώσεων και των κυνηγών, που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.

(πηγή Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος)