Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου είναι διετής.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγρηγορίου Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκαμαντζούρας Παναγιώτης
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τζουμακας Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ: Μπρέχας Χαράλαμπος
ΜΕΛΟΣ: Γκίκας Μιχάλης
ΜΕΛΟΣ: Φαϊτάς Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ: Μπέλλος Κων/νος