Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου είναι διετής.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγρηγορίου Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτσενος Κωνσταντίνος
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τζουμάκας Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ: Σιώλος Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ: Γκίκας Μιχάλης
ΜΕΛΟΣ: Τσουμάνης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ: Μάστορας Γεώργιος