Σκοπός

Ο Σκοπός της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων συνοψίζεται κυρίως:

Στην Πρόληψη και η καταστολή της λαθροθηρίας.

Η δραστηριότητα της λαθροθηρίας όπως και ή άσκηση του κυνηγίου με παράνομα μέσα (δίχτυα, ξόβεργες, μιμητικές φωνές μηχανοκίνητα μέσα κ.α.) αποτελεί όχι μόνο μία παραβατική συμπεριφορά ή οποία αντίκειται στους Νόμους και τις σχετικές διατάξεις περί θήρας, αλλά και μία πράξη που αντίκειται στους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν το κυνήγι εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα.

Στην Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

Η ενεργή συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες των προγραμμάτων που εκπονούνται από τις κυνηγετικές οργανώσεις και έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των βιοτόπων και την ενίσχυση της άγριας πανίδας, όπως αναδασώσεις, απελευθερώσεις θηραμάτων, καλλιέργειες αγρών κ.α

Στην Εθελοντική προσφορά σε έκτακτες ανάγκες.

Συμμετέχουν ενεργά στην υποστήριξη της πολιτεία για την προστασία, του κοινωνικού συνόλου και του θηραματικού πλούτου, κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.α. και καταστροφών όπως οι δασικές πυρκαγιές.

Στην Συνδρομή στην Επιστημονική έρευνα.

Οι θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων, αφού εκπαιδευτούν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται από τις κυνηγετικές οργανώσεις, συνδράμουν ενεργά στην υλοποίηση των προγραμμάτων που εκπονούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, συμμετέχοντας στις καταμετρήσεις, συλλέγοντας δείγματα θηρεύσιµων ειδών, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια κ.α.

(πηγή Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος)