Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Ηπείρου

Προτεινόμενες Ρυθμίσεις για την θήρα στην ΕΠΜ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

Η μελέτη, ακολουθώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη ζωνοποίηση προστατευόμενων περιοχών (ν. 4685/2020, άρθρο 46), ορίζει σημαντική έκταση ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΣ). Στις Επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΠΔ 59/2018), η θήρα κατατάσσεται στην Κατηγορία 24 «Αγροτικές εκμεταλλεύσεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη (υποκατηγορίες 24.1 έως 24.13)», στην υποκατηγορία 24.11 και ορίζεται ως εν δυνάμει επιτρεπόμενη δραστηριότητα (Κεφάλαιο 4, σελ 532).

Το ίδιο προκύπτει και για τις ζώνες:

ü  Επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΠΔ 59/2018)

ü  Επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις στη Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΠΔ 59/2018)

ü  Στις Περιφερειακές Ζώνες και τους Οικολογικούς Διαδρόμους

Ευρύτερη περιοχή Λίμνης Παμβώτιδας

Εντός της σΠΠΒ Λίμνης Παμβώτιδας καθορίζονται (Κεφάλαιο 4, σελ 555):

Ø  Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ 01), (Λίμνη Παμβώτιδα)

Ø  Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ 01 έως 28), καθώς και

Ø  Ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων (ΖΒΔΦΠ 01 έως 017),

ενώ εκτός της σΠΠΒ Λίμνης Παμβώτιδας καθορίζονται Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας.

Οι ΖΔΟΕ 12-20 (περιοχές πλησίον οικισμών Κολονιάτη, Νεοκαισάρεια-Μπάφρα, Καστρίτσα, Τσιφλικόπουλο, Πέραμα, Ελεούσα, Μικρό-Μεγάλο Γαρδίκι, Κάτω Μάρμαρα-Κοσμηρά-Ασβεστοχώρι-Κόντσικα)ομαδοποιούνται σε μια κατηγορία με την ονομασία «Χερσαίες περιοχές, σημαντικές για την τροφοληψία και αναπαραγωγή του Κιρκινεζίου, για τις οποίες, στις Προτεινόμενες Επιτρεπόμενες χρήσεις/Ρυθμίσεις/σΠΠΒ Λίμνης Παμβώτιδας δεν υπάρχει πρόβλεψη για την άσκηση της θήρας άρα απαγορεύεται (Κεφάλαιο 4, σελ 641). Για τις ζώνες δε ΖΔΟΕ 21-25 και στις ΖΒΔΦΠ 5-17 επιτρέπεται η θήρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ορίζει η ρυθμιστική θήρας αλλά!!! με εισήγηση της ΜΔΠΠ στη Δασική Υπηρεσία κατά περίπτωση ζητημάτων που χρήζουν απαγόρευση θήρας.

Επίσης αναφέρεται ότι Ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις (κανονιστικό πλαίσιο) για την άσκηση της θήρας καταγράφονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της σΠΠΒ. Πρόσθετοι περιορισμοί δύναται να επιβάλλονται μετά από εισήγηση της ΜΔΠΠ, κατόπιν ειδικής μελέτης, που θα αφορά στη διαχείριση της άγριας πανίδας ή/και ιχθυοπανίδας και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των περιορισμών και ρυθμίσεων. Η διαδικασία ισχύει και για την περίπτωση άρσης υφιστάμενων ή μελλοντικών απαγορεύσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων θήρας και αλιείας.

Άποψη Ε΄ ΚΟΗ

Σύμφωνα με την Οικολογία του Κιρκινεζίου:

1.   στην περιοχή των Ιωαννίνων, η φωλαιοποίηση του είδους γίνεται σε ψηλά κτίρια, σκεπές σπιτιών και αποθηκών, δηλαδή εντός του Αστικού Ιστού ή των Οικισμών. Η παρουσία του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του, δεν ενοχλεί και δεν εμποδίζει την δράση του συγκεκριμένου είδους

2.   Πρόκειται για μεταναστευτικό είδος που καταφθάνει στις περιοχές φωλαιοποίησης νωρίς την Άνοιξη (Μάρτιος έως μέσα Απριλίου), ενώ η φθινοπωρινή μετανάστευση κορυφώνεται και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο, δηλαδή σε περιόδους κατά την οποία δεν ασκείται η θήρα.

3.   Η θήρα δεν συγκαταλέγεται στις πιθανές απειλές για το είδος, σε αντίθεση με παράγοντες όπως η εντατικοποίηση της γεωργίας, η χρήση εντομοκτόνων, η καταστροφή λιβαδιών, η απώλεια σημείων φωλιάσματος κλπ.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι βάση της κείμενης Νομοθεσίας, η θήρα απαγορεύεται πλησίον αρχαιολογικών χώρων, οικισμών, μεμονωμένων κατοικιών και δραστηριοτήτων.

Συνεπώς θεωρούμε περιττή και ανεδαφική την απαγόρευση της θήρας στις ΖΔΟΕ 12-20.

Πάρκο Πίνδου και Μιτσικέλι

Στις Προτεινόμενες Επιτρεπόμενες χρήσεις/Ρυθμίσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, η θήρα (Κεφάλαιο 4, σελ 555):

Ø  Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Όρη Τύμφη & Σμόλικα, ευρύτερη περιοχή Βάλια Κάλντας): Δεν επιτρέπεται.

Ø  Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών: Επιτρέπεται μόνο στις ΖΔΟΕ 8-16. Οι υπόλοιπες ΖΔΟΕ 01-07 είναι σήμερα Καταφύγια Άγριας Ζωής, στο μεγαλύτερο τμήμα τους.

Ø  Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Επιτρέπεται σε όλες τις ΖΒΔΦΠ.

Στις ΖΔΟΕ 8-16 και στις ΖΒΔΦΠ, όπου επιτρέπεται η θήρα, αυτή θα διεξάγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τις ρυθμιστικές θήρας και αλλά!!! με τυχόν ειδικότερους περιορισμούς με εισήγηση της ΜΔΠΠ στη Δασική Υπηρεσία για κατά περίπτωση ζητήματα που χρήζουν απαγόρευση θήρας.

Η ΜΔΠΠ δύναται να εισηγείται πρόσθετους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, που τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα του σχεδίου παρακολούθησης της περιοχής ή προκύψει ως αποτέλεσμα κάποιας δράσης του Σχεδίου Διαχείρισης.

Ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις (κανονιστικό πλαίσιο) για την άσκηση της θήρας καταγράφονται στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΕΠ.

Άποψη Ε΄ ΚΟΗ

Όταν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενέτασσε τα βουνά της Τύμφης και του Σμόλικα στα «Απάτητα Βουνά», σίγουρα δεν υπολόγιζε ότι αυτό θα αποτελούσε πάτημα για κάποιους «οικολογούντες» να απαγορεύσουν την θήρα σε αυτά αλλά και σε περιοχές περιμετρικά από αυτά (ΖΠΦ:Σκούρο Πράσινο Χρώμα στον Χάρτη). Διότι από μια έκταση 130.000 στρεμμάτων περίπου στην Τύμφη (ΚΑΖ Παπίγκου, Χαράδρας Αώου, Ηλιοχωρίου-Βρυσοχωρίου και Ζώνη Α του Πάρκου), προτείνουν να απαγορευτούν 123.000 περίπου στρέμματα επιπλέον για την άσκηση της θήρας (Συνολική έκταση ΖΠΦ-01: 253.000 στρέμματα περίπου), και από μια έκταση 38.000 στρεμμάτων περίπου στον Σμόλικα (ΚΑΖ Πάδων, Σαμαρίνας), προτείνουν να απαγορευτούν  90.000 στρέμματα επιπλέον (Συνολική έκταση ΖΠΦ-02: 128.000 στρέμματα περίπου). Δηλαδή μιλάμε για αύξηση 100% στην 1η Περίπτωση και 300% στην 2η Περίπτωση αντίστοιχα!!!!!.

Παράλληλα προτείνονται επιπλέον απαγορεύσεις 16.000 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή της Βάλια Κάλντα (ΖΠΦ-03, Ετικέτες 49,53 κλπ στον Χάρτη).

Τα όρια των υποζωνών είναι συγκεχυμένα και δεν είναι εφικτή η ακριβής οριοθέτησή τους. Επίσης δεν κατανοούμε γιατί δεν υπάρχει αποτυπωμένη στο Χάρτη η Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου (τμήμα της ΖΔΟΕ-04), ώστε να έχουμε σαφή άποψη για τα όρια της υποζώνης σε σχέση με την γειτονική Περιφερειακή Υποζώνη και τις υπόλοιπες.

Οι ανωτέρω επιπρόσθετες απαγορεύσεις είναι περιττές και ανεδαφικές, δεν στηρίζονται σε αποδεκτά και έγκυρα επιστημονικά δεδομένα, οπότε ζητάμε να επιτρέπεται η θήρα σε όλες τις Ζώνες, πλην των ΚΑΖ και της Ζώνης Α του Πάρκου όπως οριοθετούνται σήμερα. 

Προτεινόμενες Ρυθμίσεις για την θήρα στην ΕΠΜ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

Στο δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης προτείνεται η ομαδοποίηση των υγροτοπικών και ορεινών περιοχών μεταξύ τους και η συνένωσή τους σε δύο ξεχωριστές ΠΠΒ. Συγκεκριμένα προτείνεται:

Ø  Μια ΠΠΒ με την ονομασία «σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα, ελών Καλοδικίου, Μαργαριτίου, Καρτερίου, λιμνών Προντάνης και Λιμνοπούλας και θαλάσσιας ζώνης από Πάργα έως Ακρωτήριο Αγ. Θωμά» και διακριτικό τίτλο ΠΠΒΕΚΑ.

Ø  Μια ΠΠΒ με την ονομασία «σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών Καλαμά, Αχέροντα και Παρακαλάμου, ορεινών όγκων Παραμυθιάς, Τσαμαντά και Δούσκου και λίμνης Ζαραβίνα» και διακριτικό τίτλο ΠΠΒΣΚΑ.

Η ζωνοποίηση (ΠΔ 59/2018) εδώ διακρίνεται σε:

ü  Ζώνη Προστασίας της Φύσης

ü  Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών

ü  Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ü  Οικολογικούς Διαδρόμους

ΠΠΒΣΚΑ

Για τις χερσαίες ζώνες ΖΠΦ, ΖΔΟΕ και ΖΒΔΦΠ: Επιτρέπεται με βάση το ΠΔ 59/2018.

Για τις ζώνες ΖΠΦ και ΖΔΟΕ όπου υπάρχουν εξειδικεύσεις, αυτές προτείνουν καθολική απαγόρευση κυνηγιού με εξαίρεση σοβαρών διαχειριστικών λόγων και μόνο μετά από ειδική επιστημονική μελέτη και όχι πριν την πάροδο 5ετίας από την έκδοση του ΠΔ.

Οι Οδηγίες 79/409/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ αναγνωρίζουν το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης (περιλαμβανομένου του κυνηγιού) της άγριας ζωής από τον άνθρωπο, εφόσον η εκμετάλλευση είναι συμβατή με την με τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο των πληθυσμών των ειδών, καθώς και ότι δεν υποβαθμίζει και δεν επηρεάζει τη διατήρηση των ειδών και τύπων οικοτόπων. Εφόσον κρίνεται ότι η άσκηση της δραστηριότητας μπορεί να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης, τότε δύναται να τεθούν αυστηροί κανόνες και περιορισμοί (χωρικές απαγορεύσεις ή ρυθμίσεις). Η άσκηση της θήρας θα πρέπει να πραγματοποιείται στα πλαίσια του ρυθμιστικού πλαισίου που να εξασφαλίζει την αειφορία και την συμβατότητα με τους διαχειριστικούς στόχους της προστατευόμενης περιοχής. Δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις από τη νόμιμη άσκηση θήρας είναι η μείωση των πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών με κατ’ επέκταση επιπτώσεις στο οικοσύστημα, η όχληση μη θηρεύσιμων και πολύ σημαντικών ειδών, καταστροφή και ρύπανση οικοτόπων. Επιπρόσθετα, το κυνήγι αποτελεί ένα διαχειριστικό μέσο για τον έλεγχο της άγριας πανίδας και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του πληθυσμού ειδών που επιδρούν δυσμενώς σε πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας, πανίδας και στους οικοτόπους.

Στις ΖΠΦ-02 (ΚΑΖ Ραβεννής-Μαλουνίου), ΖΠΦ-05 (τμήμα ΚΑΖ Σίδερη), ΖΠΦ-10 (Δολό), ΖΔΟΕ-10 (Δάσος Σίδερης-ΚΑΖ), ΖΔΟΕ-12 (Κάτω Λάβδανη), ΖΒΔΦΠ-01 (Τσεκούρι-Παραμυθιά), ΖΒΔΦΠ-02 (Ελευθεροχώρι), ΖΒΔΦΠ-03  (Μονή Μίχλας), ΖΒΔΦΠ-11 (Φοινίκι), ΖΒΔΦΠ-12 (ΚΑΖ Κρυονερίου), ΖΒΔΦΠ-15 (Επαρχιακή Οδός 22-Κρυονέρι), απαγορεύεται η θήρα.

Στις ΖΠΦ-01 (Όρη Παραμυθιάς), ΖΠΦ-03 (Παραπόταμος), ΖΠΦ-04 (Σίδερη-Αετός), ΖΠΦ-06 (Ασπροκλήσι-Κερασοχώρι), ΖΠΦ-07 (Τσιαμαντάς-Κάτω Λάβδανη), ΖΠΦ-08 (Λίμνη Ζαραβίνα), ΖΠΦ-09 (Μέρος ΚΑΖ Προσηλίου-Ρωνίτσας!!!!!), ΖΠΦ-11 (Νεμέρτσικα), ΖΔΟΕ-01έως04 (Πρόποδες Όρη Παραμυθιάς), ΖΔΟΕ-05 (Πέντε Εκκλησιές), ΖΠΦ-06έως09 (Λόφοι Σίδερης – Παραποτάμου), ΖΔΟΕ-11 (Άγιοι Πάντες), ΖΔΟΕ-13 (Όρος Κουτσόκρανο) απαγορεύεται η θήρα αλλά δύναται να επιτραπεί για διαχειριστικούς λόγους, με χρονικούς και άλλους περιορισμούς.

Συμπληρωματικά στις ΖΠΦ-01 (Όρη Παραμυθιάς), ΖΠΦ-08 (Λίμνη Ζαραβίνα), ΖΔΟΕ-01έως04 (Πρόποδες Όρη Παραμυθιάς), ΖΔΟΕ-05 (Πέντε Εκκλησιές), ΖΠΦ-06έως09 (Λόφοι Σίδερης – Παραποτάμου), ΖΔΟΕ-11 (Άγιοι Πάντες), ΖΔΟΕ-13 (Όρος Κουτσόκρανο), και ΖΒΔΦΠ-04έως10, ΖΒΔΦΠ-13έως14, ΖΒΔΦΠ-16, απαγορεύει το κυνήγι της Πετροπέρδικας.

ΠΠΒΕΚΑ

Για όλες τις χερσαίες ζώνες ΖΠΦ, ΖΔΟΕ και ΖΒΔΦΠ: Επιτρέπεται με βάση το ΠΔ 59/2018.

Για τις ζώνες ΖΠΦ και ΖΔΟΕ όπου υπάρχουν εξειδικεύσεις, αυτές προτείνουν καθολική απαγόρευση κυνηγιού με εξαίρεση σοβαρών διαχειριστικών λόγων και μόνο μετά από άδεια.

Οι Οδηγίες 79/409/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ αναγνωρίζουν το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης (περιλαμβανομένου του κυνηγιού) της άγριας ζωής από τον άνθρωπο, εφόσον η εκμετάλλευση είναι συμβατή με την με τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο των πληθυσμών των ειδών, καθώς και ότι δεν υποβαθμίζει και δεν επηρεάζει τη διατήρηση των ειδών και τύπων οικοτόπων. Εφόσον κρίνεται ότι η άσκηση της δραστηριότητας μπορεί να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης, τότε δύναται να τεθούν αυστηροί κανόνες και περιορισμοί (χωρικές απαγορεύσεις ή ρυθμίσεις). Η άσκηση της θήρας θα πρέπει να πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός ρυθμιστικού πλαισίου που να εξασφαλίζει την αειφορία και την συμβατότητα με τους διαχειριστικούς στόχους της προστατευόμενης περιοχής. Δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις από τη νόμιμη άσκηση θήρας είναι η μείωση των πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών με κατ’ επέκταση επιπτώσεις στο οικοσύστημα, η όχληση μη θηρεύσιμων και πολύ σημαντικών ειδών, καταστροφή και ρύπανση οικοτόπων. Επιπρόσθετα, το κυνήγι αποτελεί ένα διαχειριστικό μέσο για τον έλεγχο της άγριας πανίδας και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του πληθυσμού ειδών που επιδρούν δυσμενώς σε πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας, πανίδας και στους οικοτόπους.

Στις ΖΒΔΦΠ-03 (Δρέπανο- Μακρυγυάλι ), ΖΒΔΦΠ-04 (Κάμπος Μόρφης), ΖΒΔΦΠ-10 (Παραλία Αμμουδιάς), ΖΒΔΦΠ-12έως17( παραλίες και όρμοι), απαγορεύεται η θήρα.   

Στις ΖΠΦ-01 Έως 08 (Κοίτες Καλαμά και Αχέροντα, Έλη, Λιμνούλες και Βάλτος Αμμουδιάς), ΖΔΟΕ-01 (Λόφοι και υγρολίβαδα Κορυφούλες- Λιθάρι- Πύργος), ΖΔΟΕ-02 (Πορτοκαλεώνας Παπαδιάς), ΖΔΟΕ-07έως10 (Παραλιακή βλάστηση Αμμουδιάς, Γλώσσα-Μεσοπόταμος, Παράκτιος λόφος Αξαούτη, Κουμασάκι- Αλωνάκι- Σπήλαιο), απαγορεύεται η θήρα αλλά δύναται να επιτραπεί για διαχειριστικούς λόγους, με χρονικούς και άλλους περιορισμούς και μόνο μετά από ειδική επιστημονική μελέτη!!!!!

Άποψη Ε΄ ΚΟΗ

Καθόσον οι συντάκτες της μελέτης δεν παραθέτουν μετρήσιμα επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν έστω την πιθανότητα των αρνητικών επιπτώσεων της θήρας στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας στις παραπάνω περιοχές, το ανωτέρω υποστηρικτικό κείμενο αποτελεί «νοσηρή» φαντασία των εμπνευστών της.  Αποτελεί δε παγκόσμια πρωτοτυπία να αποκλείεις μια καθόλα νόμιμα και συνταγματικά κατοχυρωμένη δραστηριότητα από κάποιες περιοχές και μετά να κάνεις μελέτες στις περιοχές αυτές για την επίδραση του κυνηγιού στα είδη, σε καθεστώς δηλαδή μη άσκησης της δραστηριότητας.

Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι διαβάσαμε τα ανωτέρω σε επίσημο κείμενο που παρουσιάστηκε σε διαβούλευση του Υπουργείου, χωρίς να τα έχει ελέγξει κανείς;;;;;  Φαίνεται ότι το αντικυνηγετικό μένος ορισμένων, πέρα από το ότι έχει αποπροσανατολίζει και ζαλίσει τον εγκέφαλό τους, τους έχει δημιουργήσει και προβλήματα οράσεως.

Για να σας το κάνουμε πιο κατανοητό, σας δίνουμε το παρακάτω αντίστοιχο παράδειγμα ίδιας φιλοσοφίας και αντίληψης, που πιθανόν να ακούσουμε στο μέλλον από κάποιον οικολογούντα:  επειδή λοιπόν η κίνηση των αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ στους δρόμους δύναται να προκαλέσει ατύχημα με κάποιο είδος της άγριας πανίδας, προστατευόμενο ή μη,  θα πρέπει να σταματήσουμε να οδηγούμε τροχοφόρα οχήματα!!! Να επιτρέπεται η κίνηση αυτών σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από επιστημονική γνωμοδότηση και όχι σε αυτούς που έχουν πάρει δίπλωμα τα τελευταία 5 χρόνια!!!!! Μόνο ντροπή μπορεί να σχολιάσει κανείς!!

Αποτέλεσμα αυτής της ιδεοληψίας, είναι να προτείνονται επιπλέον περίπου 270.000 στέμματα σε σχέση με την έκταση των απαγορεύσεων σήμερα, που αγγίζει τις 142.000 στρέμματα (ΚΑΖ).

Δηλαδή σήμερα απαγορεύεται το κυνήγι στο 9,3% της έκτασης του Νομού Θεσπρωτίας και με τις προτεινόμενες απαγορεύσεις το ποσοστό θα εκτοξευτεί στο 27%, δηλαδή μια αύξηση σχεδόν 300%. Μόνο στην περιοχή του Τσιαμαντά, από 20.000 στρέμματα σημερινής απαγόρευσης, προτείνονται να φράσουν στις 132.000 στρέμματα περίπου.

Βάσει των παραπάνω περιττεύει να μπούμε σε λεπτομέρειες για κάθε ζώνη ξεχωριστά, μιας και όλη η μελέτη «μπάζει» από παντού. Η μοναδική αποδεκτή πρόταση από εμάς είναι, καμία επιπλέον απαγόρευση για τον κυνήγι, πλην:

1.   Τις απαγορεύσεις που χωροθετούνται εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής

2.   Τις απαγορεύσεις που χωροθετούνταν εντός της ΚΥΑ 36427/17-09-2009 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών» (ΦΕΚ 396Δ), πριν καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από τις εκτάσεις αυτές, πρέπει να εξαιρεθεί μια έκταση  2.000 στρεμμάτων περίπου, νοτιοδυτικά του οικισμού της Σαγιάδας, που περικλείεται από τον οικισμό της Σαγιάδας, το όρος Μασκλινίτσα και την κοίτη του Καλαμά. Η εξαίρεση αυτή, έχει την Σύμφωνη γνώμη και της Δασικής Υπηρεσίας (Θεσπρωτίας & Ηπείρου).

Πετροπέρδικα

Η Πετροπέρδικα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά πτηνά των ορεινών όγκων της Ελλάδος. Ταυτόχρονα είναι και δημοφιλές θηρεύσιμο είδος.

Στο κόκκινο βιβλίο της Ελλάδος που εκδόθηκε το 2009 η πετροπέρδικα (Alectoris graeca graeca) κατατάχθηκε από τους συντάκτες λανθασμένα ως τρωτό (VU) καθώς αναφέρεται ότι «…. τα τελευταία χρόνια δείχνει σαφή πληθυσμιακή κάμψη και συρρίκνωση της φυσικής γεωγραφικής της κατανομής». Όλα αυτά, παρόλο που το IUCN αναφέρεται ως Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC).

Επιστημονική εργασία όμως που δημοσιεύθηκε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (Animal Biodiversity and Conservation) με τίτλο « Rock partridge (Alectoris graeca graeca) population density and trends in central Greece», αποδείχθηκε ότι ο πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα είναι ο υψηλότερος της Ευρώπης. Επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα “ARTEMIS” (επιστημονικό πρόγραμμα για τη μελέτη των θηραματικών πληθυσμών για την οποία έγινε ειδική μνεία από την Ευρωπαϊκή επιτροπή περιβάλλοντος) προκύπτει ότι ο πληθυσμός του είδους δεν κινδυνεύει.

Οι κυνηγετικές οργανώσεις δε, διαθέτουν εκτροφεία Ορεινής πέρδικας με πιστοποιημένους γεννητικά γεννήτορες του είδους και κάθε χρόνο γίνονται εμπλουτισμοί για την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πληθυσμός του είδους δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εις το διηνεκές.

Συνεπώς η οποιαδήποτε τοπική απαγόρευση της θήρας της πετροπέρδικας είναι αυθαίρετη καθώς στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδεοληψίες των συντακτών της ΕΠΜ, οι οποίοι προτείνουν απαγορεύσεις της θήρας της πετροπέρδικας χωρίς να τεκμηριώνουν την άποψή τους με επιστημονικά στοιχεία.

Γενικός Σχολιασμός και για τις 2 μελέτες (Ανατολικό & Δυτικό τμήμα)

Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες, σύμφωνα με Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να παραθέτουν πληροφορίες ηλεγμένης αξιοπιστίας και επιστημονικά ορθές, από τις οποίες, με λογικές επαγωγές, προκύπτουν τα συμπεράσματά τους.

Το είδος και τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών αυτών, για τις ΕΠΜ προσδιορίστηκε αρχικά στις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/1990 και στη συνέχεια στις διατάξεις του Ν. 4685/2020.

Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στην υπό εξέταση περιοχή και τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά των τύπων των φυσικών οικότοπων της, οι οποίοι   περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (φυσικό ή ημιφυσικό των εκτάσεων τους,   σύνθεση της βλάστησης ή των γεωμορφολογικών τους χαρακτηριστικών,   πληθυσμιακά μεγέθη των  φυτών και των ζώων τους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της ίδιας οδηγίας).

Επίσης προβλέπεται να περιλαμβάνουν πληθυσμιακά μεγέθη για τα πτηνά τους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και μεγέθη που αφορούν στην ύπαρξη στην υπό εξέταση περιοχή της απαραίτητης έκτασης και ποικιλίας τύπων φυσικών οικότοπων που απαιτούνται για την μακροχρόνια διατήρηση των πτηνών αυτών.

Τα πορίσματα των ΕΠΜ απαιτείται να προσδιορίζουν και τις χρήσεις γης που προβλέπει ο Ν. 4685/2020 και να τεκμηριώνουν ότι οι χρήσεις αυτές εξασφαλίζουν την επίτευξη  της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των τύπων φυσικών οικότοπων, των φυτών και των ζώων τους από κοινού με την απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επηρεάζεται.

Σύμφωνα με το Ν. 3937/2010 η επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των τύπων φυσικών οικότοπων απαιτεί: Η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις τους να μένουν σταθερές ή αυξάνονται, ενώ η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση τους να υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον. Για τα χαρακτηριστικά φυτά και τα ζώα τους απαιτεί: τα δεδομένα της δυναμικής των πληθυσμών τους να καταδεικνύουν τη συνέχιση της ύπαρξης τους, σε μακροπρόθεσμη βάση, ως ζωτικό συστατικό στοιχείο των τύπων φυσικών οικότοπων στους οποίους ανήκουν, το γεωγραφικό εύρος κατανομής τους να μην παρουσιάζει μείωση, ούτε να υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί στο άμεσο μέλλον, και να υπάρχουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον επαρκείς εκτάσεις τύπων φυσικών οικότοπων (habitat/ενδιαιτήματα) ώστε οι πληθυσμοί τους να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.

Από τα κείμενα της  ΕΠΜ, δεν προκύπτει η αξιόπιστη τεκμηρίωση με  επιστημονικά δεδομένα της κατάστασης του περιβάλλοντος στις υπό εξέταση περιοχές. Αμφισβητείται ακόμα ότι τα πορίσματά τους μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας (επίτευξης Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των προστατευτέων τύπων φυσικών οικότοπων των φυτών και των ζώων τους αφορά στο σύνολο των εκτάσεων του δικτύου Natura 2000 που εξετάζουν).

Γενική διαπίστωση για το ατεκμηρίωτο της εν λόγω ΕΠΜ, είναι η απαράδεκτη έλλειψη πληθυσμιακών και δημογραφικών δεδομένων ιδιαίτερα για τα ζώα (αριθμός ατόμων, κατανομές, αρσενικών – θηλυκών, ηλικιακές κλάσεις κ.λπ.). Συνεπώς Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την ανάγκη για τόσο μεγάλες σε έκταση απαγορεύσεις για την θήρα, και συνεπώς αποτελεί καθαρή ιδεοληψία και αντικυνηγετικό μένος από την πλευρά των μελετητών. Η ΕΠΜ αντί να προσδιορίσει μικρές και συγκεκριμένες εκτάσεις τα χαρακτηριστικά των οποίων επιτρέπουν τη διατήρηση των ειδών ενδιαφέροντος, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία, προτείνει την προστασία μεγάλων εκτάσεων, με όρους που μόνο προβλήματα δημιουργούν. 

Πιθανή δε απαγόρευση στις περιοχές αυτές θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των ελεύθερων κυνηγοτόπων και κατά συνέπεια την υπέρμετρη συγκέντρωση κυνηγών στις υπόλοιπες, όπου επιτρέπεται ένα μέρος του για το κυνήγι, ασκώντας σημαντικά μεγαλύτερη πίεση στα θηράματα από τη μια και εγκυμονώντας κινδύνους εμφάνισης κυνηγετικών ατυχημάτων από την άλλη, υποβαθμίζοντας την ποιότητα αναψυχής του ίδιου του κυνηγιού και της κυνηγετικής δραστηριότητας εν γένει. Στο παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί και η ανάγκη για τον έλεγχο του πληθυσμού του αγριόχοιρου, μέσω του ελεύθερου κυνηγιού ή των συνεργείων δίωξης που θέσπισε το Υπουργείο, ενώ μόλις πρόσφατα επιβεβαιώθηκε κρούσμα Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Ελληνική Επικράτεια.

Σημειώνουμε δε ότι η δραστηριότητα της θήρας διαχειρίζεται επαρκώς και με σαφήνεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με την έκδοση της ετήσιας Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας και την εποπτεία των αρμοδίων δασικών αρχών (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών), οι οποίες διαθέτουν και την εμπειρία αλλά και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, κάτι που δεν διαθέτουν στο βαθμό που απαιτείται οι ΜΔΠΠ. Συνεπώς οποιαδήποτε εισήγηση ή πρόταση ή διαχειριστικό μέτρο που αφορά την θήρα, θα πρέπει να γίνεται με την συμμετοχή και διαβούλευση με τις  κυνηγετικές οργανώσεις, οι οποίες και διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο.

Με βάση τα παραπάνω διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις απαγορεύσεις και τις προτάσεις της ΕΠΜ που αφορούν τη θήρα, το οποίο θεωρούμε πρόχειρο και κακογραμμένο, χωρίς τεκμηρίωση και με σαφή πρόθεση να βλάψει τη θήρα και την κυνηγετική οικογένεια. Με δεδομένο το γεγονός πως δεν παρουσιάζεται η απαιτούμενη τεκμηρίωση για τις νέες απαγορεύσεις θήρας που προβλέπονται στην Ε.Π.Μ., Ζητούμε από τη μελετητική ομάδα να αφαιρέσει τους νέους περιορισμούς για τη θήρα από το τελικό κείμενο που θα παραδοθεί στο Υπουργείο, να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς σε ότι αφορά το κυνήγι και να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις για την θήρα των κυνηγετικών οργανώσεων.

Τελευταία Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/02/2023

Δύο περιπτώσεις άσκησης παράνομης θήρας απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Ε’ Κυνηγετικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/02/2023

Η προβλεπόμενη διαδικασία από την κείμενη νομοθεσία, ακολουθείται στην περίπτωση της σχηματισθείσας δικογραφίας σε βάρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/01/2023

Με το αδίκημα της άσκησης παράνομης θήρας βαρύνονται έξι αλλοδαποί κυνηγοί, νόμιμοι κάτοχοι αδειών θήρας,